Pharmasave/Rehab Shop

  • Retail - Pharmacy
110 - 9193 Main Street
Chilliwack, BC V2P 7S5
(604) 792-1240
(604) 792-7208 (fax)